Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
piątek,08 grudnia
Imienieny:
Maria, Wirginia, Wirgiliusz
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
Historia OSP
obrazek
Historyczny zapis naszej jednostki datuje się na przełomie kwietnia – maja 1920roku w majątku senatora Stanisława Karłowskiego, który udostępnił pomieszczenie na przechowanie sprzętu strażackiego. Ponadto we wsi Szelejewo Pierwsze znajdowała się prymitywna szopa spełniająca funkcję składnicy podręcznego sprzętu gaśniczego.

Pierwszym naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szelejewie był druh Tomasz Fydryszak ,który do wybuchu wojny i po jej zakończeniu dalej kontynuował komendanturę w tej jednostce do 1949 roku natomiast zastępcą komendanta w tym okresie był druh Franciszek Gnacy, sekretarzem zaś druh Wincenty Pietrzak, skarbnikiem druh Jan Wolniak.
Początkowo od utworzenia działalność naszej jednostki skupiała się na ochronie majątku w Szelejewie i okolicznych folwarków Bielaw, Stefanowa i Anteczkowa.

W pierwszym okresie swej działalności szelejewska straż posiadała tylko dwie beczki z wodą na wozach konnych oraz jedną sikawkę ręczną a także sprzęt przeciwpożarowy do tłumienia i gaszenia ognia. Były też zawsze gotowe do wyjazdu na sygnał trąbki alarmowej szybkie i zdrowe konie.

Nasza jednostka od początku swej działalności rywalizowała z sąsiednimi strażami. Słynne były jazdy do pożarów ,kiedy to każda jednostka chciała jako pierwsza dobrać się do ognia. Tu decydowały przede wszystkim konie ich młodość i szybkość a przede wszystkim zmysł organizacyjny i siła mięśni strażaków ich sprawność w obsłudze stanowisk gaśniczych i sprzętu burzącego.

W okresie przedwojennym najbardziej aktywnym i sprawnym w działaniu był druh Ignacy Rurek, który na sygnał trąbki alarmowej zawsze pierwszy wstawiał się do gaszenia pożaru.
Przyszedł okres okupacji hitlerowskiej, który także nie oszczędził naszych druhów .
Szeregi strażackie przerzedziły się znacznie, zmienił się styl pracy z ochotniczego na przymusowy pod groźbą bicza lub utraty życia.
Pożary w tym okresie traktowane były przez strażaków jako sojusznik pozwalający na czasowe oderwanie się od katorżniczej pracy parobka tyle, że za niedopatrzenie lub błędy płaciło się życiem.
Pełen rozkwit Ochotniczej Straży Pożarnych przypadał na lata powojenne.
Z biegiem lat zmienił się sprzęt i wyposażenie naszej jednostki na bardziej nowoczesne i sprawniejsze w działaniu.
Pierwszy egzamin bojowy przy gaszeniu pożaru przypadł pod koniec kwietnia
1945 roku ,gdzie gaszono palący się połać od wybuchu pocisków. Wówczas to jednostka nasza włączyła do akcji gaśniczej otrzymaną w 1944 roku mechaniczną motopompę z wydajnością 800 litrów na minutę.
W roku 1972 braliśmy udział w gaszeniu pożaru w zakładach
STOMILU w Poznaniu.

W latach osiemdziesiątych kiedy to na boisku sportowym w Szelejewie odbywały się gminne zawody sportowo pożarnicze rywalizację tych zawodów przerwał sygnał syreny alarmowej, który informował o wybuchu pożaru w Szelejewie Drugim. Palił się budynek gospodarczy znajdujący się w otoczeniu
czterech blisko siebie położonych czworaków mieszkalnych a ich dachy pokryte były papą i eternitem. Wszystkie jednostki biorące udział w zawodach oraz Zawodowa Straż Pożarna z Gostynia brały udział w gaszeniu oraz zabezpieczały budynki mieszkalne.
Jednostka nasza oraz pracownicy Stacji Hodowli Roślin Szelejewo wykazali się dużym zaangażowaniem w ratowaniu mienia w 1992 roku.
Druh Stefan Śląski, Bogdan Kubiak, Władysław Lekowski, Henryk Jakubowski,
Piotr Witkowski, Sławomir Śląski brali udział przy groźnym gaszeniu pożaru
lasów w Kuźni Raciborskiej.
Wszyscy wymienieni druhowie zostali odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi dla Pożarnictwa ,oraz listami pochwalnymi podpisanymi przez Prezesa Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka.Ochotnicza Straż Pożarna Szelejewo zajmowała się także działalnością kulturalnooświatową ,między innymi przez pięć lat to jest w latach 1949 do 1954 roku działała orkiestra dęta pod dyrekcją Franciszka Nowaka.
Członkowie naszej straży prowadzili różne formy działalności społeczno wychowawcze organizując różne imprezy zbierając pieniądze aby za nie w 1959roku zakupić pierwszy wóz strażacki.
Wóz ten został zakupiony z Jednostki Wojskowej z Koszalina a odebrał go druh Aleksander Ciesielski.
W tym też samym czasie Stacja Hodowli Roślin Szelejewo przekazała naszej jednostce garaż na remizę strażacką który użytkowaliśmy do 2000 roku.
W latach 60-tych do 90 tych nasza jednostka wspierana finansowo była przez Stację Hodowli Roślin później Hodowlę Roślin Szelejewo.

W latach 70-tych Stacja Hodowli Roślin zakupiła 15 mundurów wyjściowych oraz ćwiczebnych uzupełniła węże i potrzebny sprzęt na wyposażenie samochodu. W latach 80-tych zakupiła nową motopompę którą użytkujemy do dnia dzisiejszego
Stacja Hodowli Roślin była współorganizatorem Gminnych Zawodów Sportowo Pożarniczych oraz Powiatowych, które odbywały się na terenie Szelejewa i cieszyły się dużym zainteresowaniem całego społeczeństwa nie tylko naszej miejscowości ale i okolic.

W latach 90 tych już jako Hodowla Roślin Szelejewo przekazała naszej jednostce punkt alarmowy wraz ze suszarką dla węzy ,który to w 2000roku został przeniesiony na miejsce przy nowej remizie.
Nadrzędne władze strażackie a także władze gminne w 1989 roku przekazały naszej jednostce na wyposażenie najnowszy w tym okresie wóz bojowy.
Bogate osiągnięcia ma tez nasza straż w zawodach sportowo pożarniczych rejonowych i gminnych , których zresztą jesteśmy już od dłuższego czasu organizatorami .

W latach 80-siątych organizowaliśmy międzyzakładowe zawody sportowo – pożarnicze drużyn młodzieżowych Stacji Hodowli Roślin Szelejewo, Państwowego Gospodarstwa Rolnego Gola oraz Kombinatu Karolew.
Zorganizowane zostały w celu popularyzacji zadań w zakresie ochrony mienia przed pożarami oraz innymi klęskami żywiołowymi a także aktywizacji młodzieży do ochotniczego włączania się w prace ochotniczych jednostek
pożarniczych. Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć Osiągnięcia te stanowią przykład pełnego poświęcania i zaangażowania naszych członków.
Zostało one w pełni docenione przez całe społeczeństwo Szelejewa i okolic , które to w 1990 roku ufundowało nam sztandar.

W latach 1950-1982 komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szelejewie był druh Roman Jercha a w latach 1983-1985 druh Tadeusz Fydryszak, który nagle zmarł w trakcie wypełniania obowiązków jako strażak.
W latach 1985 do kwietnia 2006roku naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szelejewie był druh Stefan Śląski a od kwietnia 2006roku do 2009roku druh Roman Nowiński.
W lutym 2009roku naczelnikiem został druh Stanisław Wesołek, a od 15 lutego 2011 r. funkcję naczelnika pełni Arkadiusz Łagodziński.
Od pierwszych lat powojennych zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Szelejewie prezesują druhowie :
Franciszek Urbaniak do 1964 roku,
od 1965 roku do kwietnia 1991 roku Roman Banaszak
od maja 1991 roku do kwietnia 2006 roku Franciszek Ratajczyk
od kwietnia 2006roku do lutego 2009roku Stefan Śląski a od lutego 2009 roku
druh Roman Nowiński, który pełni obowiązki prezesa do dnia dzisiejszego.
Funkcję skarbnika do 1980 roku pełnił druh Jan Wolniak ,
od 1981 roku do 1988 roku druh Bronisław Dułacz,
od 1989roku do 2009 roku druh Franciszek Furmaniak,
od kwietnia 2009 druhna Maria Wesołek,
od 15 lutego 2011 funkcję skarbnika pełni Adriana Karolewicz.
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ