Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
piątek,08 grudnia
Imienieny:
Maria, Wirginia, Wirgiliusz
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
Rada Sołecka
obrazek
Rada Sołecka składa się z 5 członków i jest organem doradczym Sołtysa w zakresie sprawowania jego funkcji.
Członkowie Rady Sołeckiej są wybierami przez mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim, a zakres jej działania określony jest w statucie sołectwa.

Rada Sołecka w szczególności:
1/ opracowuje i przedkłada Sołtysowi projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2/ opracowuje i przedkłada Sołtysowi projekt programu pracy samorządu,
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji działań samorządu,
4/ współdziała z Sołtysem w wykonywaniu uchwał Zebrania Wiejskiego,
5/ współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu realizacji zadań.


W skład Rady Sołeckiej wchodzą następujące osoby:

-- Maria Wesołek
-- Jacek Konieczny
-- Stanisław Paul
-- Zbigniew Wojtkowiak
-- Monika Rydian

21 stycznia 2015 roku w Szelejewie Pierwszym o godz.20:00 w świetlicy szkolnej odbyło się zebranie wiejskie na którym dokonano wyboru sołtysa
Z pośród 3 kandydatur:
• Natalia Ajzop 22 głosy
• Mariola Kubiak 38 głosów
• Stanisław Zaremba 44 głosy
Sołtysem został wybrany na następną kadencję P. Stanisław Zaremba [2,5 kadencji ]

Została również wybrana nowa Rada Sołecka.
W jej skład weszli:
• Maria Wesołek 2 kadencja
• Mariola Kubiak 1 kadencja
• Witold Baran 1 kadencja
• Jacek Ciesielski 1 kadencja
• Dominik Krzyżaniak 1 kadencja

Radną Szelejewa Pierwszego 2 kadencję jest P. Maria Wesołek.
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ